Basic Science 2020

วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน ของวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

วันที่อบรม คือ วันเสาร์ที่ 7,14 และ 21 พฤศจิกายน 2563 ในรูปแบบออนไลน์
(หมดเขตรับสมัครอมรม 10 ต.ค. 2563)

วันที่สอบ คือ วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น.
(หมดเขตรับสมัครสอบ 25 ธ.ค. 2563)

หน้าถัดไปสามารถกรอกข้อมูลได้เพียงคนละครั้งเท่านั้น กรุณาตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนกดยืนยัน
กรณีที่ท่านสมัครสอบกรุณาเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้
1. ไฟล์ภาพรูปถ่าย 1.5- 2 นิ้ว ของท่าน (ตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษ)
     กรุณาใช้รูปถ่ายที่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายสี
     รูปถ่ายของท่านต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง สุภาพเป็นทางการ มองเห็นใบหน้าทั้งหมด
     กรุณาย่อขนาดไฟล์ภาพให้มีขนาดไม่เกิน 500KB
     รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 600 pixel x 600 pixel (สูง x กว้าง) และมีขนาดไม่เกิน 1200 pixel x 1200 pixel (สูง x กว้าง)
     หากท่านใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือหรือ Tablet เพื่อถ่ายภาพกรุณาปรับความละเอียดให้เหลือเพียง 1-2 Megapixels

2. ไฟล์ภาพใบรับรองการฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์จากสถาบันที่ฝึกอบรม
กรณีมิได้อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม กรุณาใช้หนังสือรับรองการปฏิบัติงานลงนามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือหัวหน้าหน่วยงาน (ตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษ)

กรุณาเตรียมไฟล์ภาพทั้งสองภาพให้เรียบร้อย โดยที่
(ไฟล์ภาพต้องเป็นนามสกุล .JPG และมีขนาดไม่เกินภาพละ 500KB กรุณาย่อขนาดไฟล์ภาพให้ตรงตามเงื่อนไขก่อนทำการส่งเข้าระบบ

กรณีที่ท่านมีหลักฐานไฟล์ภาพไม่ครบ ท่านสามารถส่งหลักฐานดังกล่าวเพิ่มเติมในภายหลังได้
หากท่านสมัครอบรมเพียงอย่างเดียว ท่านไม่ต้องส่งหลักฐานภาพใดๆเข้าสู่ระบบ

เลขที่บัญชีสำหรับโอนค่าลงทะเบียน
     เลขที่บัญชี 041-1-31539-0
     ธนาคารกรุงไทย (สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่)
     ชื่อบัญชี “คณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์”


จดหมายเชิญอบรมและสอบศัลยศาสตร์พื้นฐาน
ตารางอบรมศัลยศาสตร์พื้นฐาน ปี 2563เริ่มต้นการลงทะเบียน

VDO Rerun

ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยกรอก Ticket Code ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now


กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ Ticket Code ให้คลิก " ลงทะเบียนรับ Ticket Code "